top of page

Szkolenie "Kolej jako obiekt dziedzictwa historycznego i kulturowego"

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników samorządów lokalnych zajmujących się ochroną zabytków dziedzictwa kulturowego i historycznego znajdujących się w pobliżu Pierwszej Kolei Węgiersko-Galicyjskiej.

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie historia powstania i budowy kolei oraz wydarzenia historyczne, które miały miejsce. W ramach szkolenia przedstawione będą również zasady popularyzacji kolei i obiektów przyległych, wszystkie potrzebne informacje na temat ich budowy, funkcjonowania oraz kwestie prawne i techniczne organizowania wycieczek do obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Szkolenie będzie miało charakter transgraniczny, zaproszonych będzie 25 osób z Ukrainy i 25 osób z Polski. Organizatorzy zapewniają transport uczestników oraz wyżywienie. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione publicznie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące kwestie:

  •  Historia rozwoju pierwszej kolei węgiersko-galicyjskiej w ramach rozwoju kolei austro-węgierskich.

  • Pierwsza kolej węgiersko-galicyjska jako wspólne dziedzictwo kulturowe narodu ukraińskiego i polskiego.

  • Obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego, które połączyła pierwsza kolej węgiersko-galicyjska.

  • Krótka informacja na temat projektowania linii kolejowych w aspekcie rozwoju historycznego.

  • Przegląd historycznego taboru kolejowego.

  • Zabytkowe obiekty infrastruktury kolejowej (dworce, mosty, obiekty techniczne).

 

Kryteriami wyboru uczestników szkoleń są obowiązki zawodowe, które muszą być związane z turystyką, popularyzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze realizacji projektu.

Liczba uczestników szkolenia wynosi 50 osób (25 osób z Ukrainy i 25 z Polski).

Efektem tego działania będzie zwiększenie wiedzy społeczności lokalnych na temat obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego na ich terenie oraz metod ich popularyzacji.

bottom of page