top of page

Wydarzenia

Projekt jest skierowany na popularyzację dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród młodych ludzi na Ukrainie i w Polsce.

Wydarzenie to ma zasięg transgraniczny. Będzie to wycieczka młodych ludzi z Przemyśla do Ustrzyk Dolnych przez Chyrów. Uczestnicy z Ukrainy przyjadą do Przemyśla pociągiem przed rozpoczęciem wydarzenia. Łączna liczba uczestników wynosi 70 osób, w tym 35 z Ukrainy i 35 z Polski. Wizyta będzie trwała dwa dni. Podczas wizyty zostaną odwiedzone 32 obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego przewidziane w projekcie. Wizyta rozpocznie się i zakończy w Przemyślu. W Chyrowie zaplanowany jest jeden nocleg. Tam odbędzie się również kolacja towarzyska, podczas której zaprezentowane będą eseje studentów.

Wydarzenie będzie całkowicie bezpłatne dla uczestników. Organizatorzy zapewniają transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

Konferencja Historyczno-Kulturalna "Obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego: aspekt turystyczny"

Konferencja zostanie zorganizowana w celu rozpowszechnienia rezultatów projektu wśród władz lokalnych i społeczeństwa, a także innych osób zainteresowanych ochroną oraz popularyzacją dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Uczestnictwo w konferencji będzie całkowicie bezpłatne, organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Wszystkie materiały konferencyjne zostaną opublikowane w skrypcie konferencyjnym, który będzie rozdawany bezpłatnie oraz zostanie opublikowany w Internecie na stronie projektu.

W ramach konferencji planowane są sesje plenarne oraz okrągłe stoły. Główne cele konferencji to promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego w aspekcie rozwoju turystyki.

Szkolenie "Kolej jako obiekt dziedzictwa historycznego i kulturowego"

 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników samorządów lokalnych zajmujących się ochroną zabytków dziedzictwa kulturowego i historycznego znajdujących się w pobliżu Pierwszej Kolei Węgiersko-Galicyjskiej.

Podczas szkolenia przedstawiona zostanie historia powstania i budowy kolei oraz wydarzenia historyczne, które miały miejsce. W ramach szkolenia przedstawione będą również zasady popularyzacji kolei i obiektów przyległych, wszystkie potrzebne informacje na temat ich budowy, funkcjonowania oraz kwestie prawne i techniczne organizowania wycieczek do obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Opracowanie koncepcji ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rozwój nowych rodzajów turystyki

Popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego są w dużej mierze uzależnione od poziomu rozwoju turystyki w regionie. Region realizacji projektu charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju turystyki. Jednym sposobem na zaradzenie tej sytuacji jest rozwój nowych rodzajów turystyki, takich jak turystyka kolejowa.

Turystyka kolejowa jest znanym i popularnym rodzajem usług turystycznych w krajach rozwiniętych, ale nie w regionach objętych projektem. Sporadyczne próby oferowania takich usług w większości nie zakończyły się sukcesem z powodu braku całościowej koncepcji rozwoju turystyki kolejowej, która powinna zawierać prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty tego typu usług turystycznych. Opracowanie takiej koncepcji jest bardzo istotne dla ochrony wspólnych zabytków kultury i historii oraz wymaga koordynacji wszystkich powyższych aspektów.

Najnowsze wiadomości

bottom of page