top of page

Konferencja Historyczno-Kulturalna "Obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego: aspekt turystyczny"

Konferencja zostanie zorganizowana w celu rozpowszechnienia rezultatów projektu wśród władz lokalnych i społeczeństwa, a także innych osób zainteresowanych ochroną oraz popularyzacją dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Uczestnictwo w konferencji będzie całkowicie bezpłatne, organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Wszystkie materiały konferencyjne zostaną opublikowane w skrypcie konferencyjnym, który będzie rozdawany bezpłatnie oraz zostanie opublikowany w Internecie na stronie projektu.

W ramach konferencji planowane są sesje plenarne oraz okrągłe stoły. Główne cele konferencji to promocja dziedzictwa historycznego i kulturowego w aspekcie rozwoju turystyki.

Komitet naukowy konferencji wybiera 100 artykułów według wcześniej ustalonych kryteriów do publikacji w digestach konferencyjnych. Zbiory artykułów będą źródłem informacji dla przyszłych badań. Zwiększy to również trwałość projektu oraz zachęci do kontynuowania badań w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz rozwoju turystyki w regionie.

Oprócz tego oczekuje się, że powstaną artykuły na temat rezultatów rozwoju koncepcji zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rozwój nowych rodzajów turystyki na obszarach przygranicznych Ukrainy i Polski. Pozwoli to na przedyskutowanie zapisów naukowych zawartych w Koncepcji, podniesienie jej jakości oraz zapewnienie stabilności w następnych latach.

Łącznie wydrukowanych będzie 120 egzemplarzy digestów konferencyjnych. Wśród uczestników konferencji zostanie rozdane 100 egzemplarzy materiałów konferencyjnych. 20 egzemplarzy materiałów konferencyjnych zostanie wysłane do publicznych bibliotek państwowych Ukrainy i Polski.

Grupą docelową wydarzenia są władze lokalne i mieszkańcy regionu realizacji projektu, a także inne osoby zainteresowane ochroną dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Głównym celem wydarzenia jest poinformowanie władz lokalnych oraz mieszkańców regionu objętego projektem, a także innych osób zainteresowanych ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego i kulturowego, o projekcie i jego obiektach, zapewnienie stabilności wyników projektu przez kolejne lata poprzez kontynuację naukowej eksploracji miejsc dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Kolejnym celem wydarzenia jest zbadanie i przedyskutowanie wyników rozwoju koncepcji ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rozwój nowych rodzajów turystyki. Wydarzenie to pomoże również w informowaniu społeczeństwa, które jest zainteresowane wynikami badań naukowych nad dziedzictwem historycznym i kulturowym.

Komitet naukowy konferencji wybierze 100 artykułów do publikacji w skrypcie konferencyjnym zgodnie z kryteriami wymienionymi na stronie projektu. Ocena zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu.

Autorzy artykułów, które uzyskają największą liczbę punktów zostaną zaproszeni na konferencję w charakterze referentów (30 osób). Oprócz tego zaproszonych będzie jeszcze 30 członków władz lokalnych odpowiedzialnych za rozwój turystyki. Pozostali uczestnicy (40 osób) będą mogli wziąć udział w konferencji jako słuchacze dzięki darmowej rejestracji.

bottom of page