top of page

Beneficjenci

projektu

Organizacja Publiczna "Line102.ua" będzie występować jako główny beneficjent.

NGO "Line102.ua" jest również bezpośrednio odpowiedzialna za szkolenie "Kolej jako obiekt dziedzictwa historycznego i kulturowego", a także za rozwój koncepcji zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rozwój nowych rodzajów turystyki. Dzięki temu działania Organizacji Publicznej „Line102.ua” w ramach Projektu zakończą się sukcesem.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (PWSW) jest polską Państwową instytucją edukacyjną, która jest odpowiedzialna za organizację wizyty młodzieży ukraińskiej i polskiej w miejscach wspólnego dziedzictwa historycznego. To wydarzenie zostało przypisane PWSW ze względu na ich doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi.

Studenci PWSW wielokrotnie brali udział w transgranicznych wizytach młodzieży, Administracja PWSW ułatwiała przyjazdy młodym studentom z zagranicy, w tym z Ukrainy. PWSW będzie również bezpośrednio odpowiedzialna za organizację konferencji "Miejsca dziedzictwa historycznego i kulturowego: perspektywa turystyczna". Wynika to z tego, że PWSW ma pozytywne doświadczenia z organizacji konferencji z udziałem ponad 100 osób, a jej pracownicy są profesjonalistami w dziedzinie historii i kultury oraz posiadają szczególną wiedzę w tych dziedzinach.

Zachodnio-Ukraiński Centrum Zasobów (ZUCZ) jest organizacją pozarządową z bogatą historią i ogromnym doświadczeniem w realizacji projektów, w tym programu PL-BY-UA.

Zakres działalności ZUCZ obejmuje szeroki obszar usług doradczych; działalność badawczą w zakresie studiów nad demokracją i społeczeństwem obywatelskim; organizację konferencji oraz innych wydarzeń specjalnych; szkolenia i organizację kursów z zakresu zarządzania oraz rozwoju społeczności lokalnych i inne. Z tego powodu ZUCZ został przeznaczony do organizacji działań "Promocja miejsc dziedzictwa historycznego przylegających do pierwszej kolei węgiersko-galicyjskiej" oraz "Społeczna świadomość miejsc i wydarzeń projektu", które są ze sobą powiązane. Strona internetowa ZUCZ będzie główną platformą informacyjną o działaniach w ramach projektu. Zostanie na niej utworzona specjalna strona dla projektu, która będzie funkcjonować zarówno w trakcie realizacji, jak i po zakończeniu projektu. ZUCZ będzie również koncentrować i koordynować wszystkie działania związane z poprawianiem stanu dziedzictwa kolejowego oraz związane z tym działania w zakresie wizerunku na potrzeby innych wydarzeń w ramach projektu, w tym konferencji. ZUCZ we współpracy z OP „Line102.ua” opracuje stronę internetową dla wydarzenia, która będzie zawierała formularz rejestracyjny. Pozwoli to na opracowanie jednolitego projektu wszystkich materiałów informacyjnych, znaków, indeksów i innych materiałów drukowanych oraz skupienie całej kontroli wizualizacji w jednym ośrodku.

Wszystkie wydarzenia projektowe są więc równomiernie rozdzielane pomiędzy wszystkimi beneficjentami projektu, a każdy beneficjent ma swoją konkretną pracę zgodnie ze swoimi doświadczeniami, kompetencjami oraz umiejętnościami pracowników.

bottom of page