top of page
  • Zdjęcie autoraПерша Угорсько-Галицька залізниця

Budynek zajezdni lokomotyw na stacji Przemyśl-Bakonczyce


Budynek założony jest na rzucie łuku, 7-segmentowy, z jednoprzestrzenną halą obejmującą 6 segmentów i trójkondygnacyjnym segmentem od strony zach. Przykryty jest wysokim dachem 2-spadowym z nadbudową w kalenicy, także z dachem 2-spadowym i 3 lukarnami z daszkami pulpitowymi od strony pd. Od tej samej strony znajduje się współczesna, łukowa dobudówka, przykryta dachem pulpitowym. Budynek wzniesiony jest z cegły, cokoły z bloków piaskowcowych, nadbudówka i lukarny drewniane, ściany otynkowane. Dach o konstrukcji kratownicowej, stalowej i pokryciu dachówką bitumiczną. Elewacje o dekoracji ramowej z płaskimi lizenami (w elewacji zach. z piaskowca, w pozostałych oblicowane cegłą) i ceglanymi detalami: gzymsy wieńczące - w elewacjach szczytowych uskokowe, w elewacjach pd. i pn. płaskie, gzymsy międzykondygnacyjne w elewacji zach., łukowe nadproża okien i drzwi oraz opaska okrągłego okna w szczycie elewacji wsch. W elewacji pn. znajdują się 3 drewniane bramy wjazdowe dla lokomotyw, z których 2, obecnie użytkowane, podwyższone są w celu przeprowadzenia trakcji elektrycznej. Wnętrze hali doświetlają duże, prostokątne, łukowo zakończone, 12-kwaterowe okna umieszczone w elewacjach wsch., pd. i pn. Drzwi wejściowe znajdują się w zach. segmentach elewacji pd. i pn. Elewacja szczytowa zach. jest 4-osiowa, z oknami prostokątnymi, łukowo zakończonymi, 6-kwaterowymi. W/w okna posiadają kamienne podokienniki. W drewnianej nadbudowie od strony pd. i pn. oraz w lukarnach znajdują się małe, zwojone, prostokątne, 6-kwaterowe okienka. Wnętrze hali parowozowni jest jednoprzestrzenne. Skrajny, 3-kondygnacyjny segment zach. o układzie jednotraktowym z zabiegowymi, piaskowcowymi schodami od pd.


11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Fort Twierdzy Przemyśl w Germanowicach

Fort III Hermanowice zbudowano ok. 1877 r. jako artyleryjski fort jednowałowy. W latach 1890-1900 został przebudowany i pełnił funkcję "małego fortu", a w latach 1920-1930 rozebrano jego schrony.

Kommentarer


bottom of page