top of page
Image by Roland Lösslein

Pierwsza

Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna

Popularyzacja miejsc turystycznych Pierwszej Kolei Węgiersko-Galicyjskiej

Ważność projektu

Pierwsza kolej węgiersko-galicyjska i obiekty, które do niej przylegają, są wspólnym dziedzictwem historycznym i kulturowym narodu ukraińskiego i polskiego. Linia kolejowa przebiega przez terytorium Polski i Ukrainy, dwukrotnie przekraczając granicę i przechodząc przez miejscowości, które są pełne atrakcji i mało znanych zabytków dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Przez ostatnie lata nastąpił znaczny wzrost aktywności publicznej po obydwu stronach granicy, której celem jest popularyzacja tej kolei oraz obiektów do niej przylegających. W szczególności, odbyły się takie akcje jak: "Sokirizada 2016", "Mikołaj bez granic", " Znicz pamięci", "Od Przemyśla do źródeł Sana" oraz wzajemne wizyty młodzieży.

Te działania wykazały zainteresowanie społeczne małymi obiektami inżynieryjnymi i infrastrukturą kolei ( mostki, obiekty obsługi podróżnych), które przetrwały od czasu jej budowy, a także obiektami znajdującymi się w ich bezpośrednim sąsiedztwie (pałac Kozłowski w Niżankowicach oraz Lubomirski w Przemyślu, Ratusze w Nowym Mieście a także Dobromilu, drewniane kościoły i cerkwie w miejscowościach przyległych do kolei i itp). Razem 32 obiekty, rozmieszczone równomiernie po obu stronach granicy. 

Nowości projektowe

bottom of page