top of page

Zakupy

- Zakup usługi „Organizacja szkolenia” Kolej jako obiekt dziedzictwa historycznego i kulturowego” (NACE-2010: klasa 82.30);

- Zamówienia na usługi „Zintegrowane utrzymanie powierzchni biurowej” (NACE-2010: klasa 81.10) i „Świadczenie zintegrowanych usług administracyjnych” (NACE-2010: klasa 82.11);

- Zakup sprzętu komputerowego ;

- Zamawianie usług tłumaczeniowych (NACE-2010: klasa 74.30).

bottom of page