Розробка Концепції збереження
спільної культурної та історичної спадщини шляхом розвитку нових видів туризму

Технічне завдання

Промоція та збереження культурно-історичної спадщини значною мірою залежать від рівня розвитку туризму в регіоні. Регіон реалізації проекту характеризується низьким рівнем розвитку туризму. Одним із способів поправити цю ситуацію є розвиток нових видів туризму, зокрема таких, як залізничний туризм.

Залізничний туризм - відомий і популярний вид туристичних послуг в розвинених країнах, але не в цільових регіонах проекту. Спорадичні спроби запропонувати такі послуги були здебільшого невдалими через відсутність загальної концепції розвитку залізничного туризму, яка повинна містити юридичні, технічні та економічні аспекти цього виду туристичних послуг. Розробка такої концепції надзвичайно актуальна для збереження спільних культурно-історичних пам’яток і вимагає узгодження всіх перелічених вище аспектів.

 

Пропонується розробити спільну концепцію розвитку залізничного туризму в прикордонних регіонах України та Польщі, яка буде включати шляхи вирішення всіх вищезазначених аспектів і буде своєрідною дорожньою картою для місцевих органів влади та урядових організацій, які мають на меті збереження спільної культурної та історичної спадщини.

Діяльність охоплюватиме історичні залізниці та прилеглі об'єкти культурно-історичної спадщини, їх історію та перспективи використання в туристичних цілях. Остаточна версія Концепції та результати її обговорення будуть запропоновані місцевим органам влади у якості дорожньої карти розвитку залізничного туризму.