top of page

Obiekty

dziedzictwo kulturowe i historyczne

Ukrainy

Promocja obiektów obejmie tworzenie i instalowanie na nich tablic informacyjnych i znaków drogowych. Obok każdego obiektu zostanie umieszczona tabela z wielojęzycznymi informacjami o obiekcie.

 

Każdy arkusz kalkulacyjny będzie zawierał unikalny kod QR, który otworzy stronę projektu ze szczegółowym opisem obiektu i automatycznie policzy odwiedzających. Tabele będą również zawierać informacje w alfabecie Braille'a. Planowane jest również ustawienie znaków drogowych na skrzyżowaniach dróg prowadzących do każdego obiektu (łącznie 32 znaki drogowe).

bottom of page