top of page
  • Zdjęcie autoraПерша Угорсько-Галицька залізниця

Pałac rodziny Grimm w Niżankowicach


Znajduje się w powiecie Starosamborskim obwodu Lwowskiego, w północnej części miasteczka Niżankowice (w Zabołotcach), pośród starego parku, na wzgórzu na lewym brzegu rzeki Zalissia.


Niewiele jest informacji historycznych o pałacu i posiadłości (filvarok). Majątek wraz z pałacem należał do polskich magnatów Lubomyrskich (jak i wielu innych dóbr na Ukrainie). Jednak później pani Lubomyrska przekazała pałac krewnemu hrabiemu Potockiemu. Przyciągały go lasy, urzekająca przyroda i często przyjeżdżał tu na polowanie. Z kolei hrabia Potocki podarował ten pałac swojej kochance Annie Grimm, z urodzenia Austriaczce. Mieszkała tu do drugiej wojny światowej. Ale wraz z wybuchem wojny wyjechała do Wiednia.


Terytorium zostało podzielone na dwie części: górna część z pałacem należała do Anny Grimm i dolna, która należała do innych właścicieli, gdzie znajdował się filvarok, w którym pracowało wielu chłopów. Zajmowali się rolnictwem i hodowlą zwierząt.


Po śmierci właściciele folwarku zostali pochowani w zachowanej do dziś krypcie, która obecnie znajduje się w Polsce kilkadziesiąt metrów od granicy.


Według legendy w pałacu ukryte jest wejście do zamku Herburt w Dobromilu.


Dziś w palacu Anny Grimm mieści się biblioteka Niżankowickiego Liceum Zawodowego, a w dolnej części majątku chłopskiego mieszczą się pracownie i internaty liceum.


4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page